2020 YENİ UIAA BAŞKANI SEÇİMİ HAKKINDA BİLGİ

0
205

2020 YENİ UIAA BAŞKANI SEÇİMİ HAKKINDA BİLGİ

Ekim 2020’de UIAA Başkanı Frits Vrijlandt’ın ikinci dönemi sona erecek. Sekiz yıl sonra, mevcut Başkan en fazla dört yıl için izin veren UIAA Esas Sözleşmesi’ne (AoA) göre görevden ayrılacaktır.

Kasım 2019’da UIAA Yönetim Komitesi, Frits Vrijlandt’ı yerini alması için adayları aramak ve teklif etmek üzere geçici bir adaylık komitesi (TNC) oluşturmaya karar verdi.

Yeni bir UIAA Başkanının seçimi 24 Ekim 2020’de yapılacak. Seçim organı UIAA Genel Kuruludur.

Bu süreçte, TNC, yeni bir UIAA Başkanının seçilmesi için “Kılavuzlar” ve “Prosedürler” geliştirdi. Komite, TNC’nin tamamen gizlilik içinde hareket edeceğinin altını çizmek ister. Potansiyel adayların isimleri TNC tarafından yayınlanmayacaktır. SADECE seçilen ve aday gösterilen adaylar resmi olarak ilan edilecek – SADECE adayların rızasıyla.

UIAA AoA’ya göre, üye federasyonlar da aday gösterme hakkına sahiptir. TNC federasyonlardan sadece önerilen  adaylar için resmi adaylıklar isteyecektir. Ancak, AoA’ya göre, federasyonlar da bu değerlendirme sürecine katılmayan adayları belirleyebilir.

Federasyon Başkanları için:
Lütfen bu mektubu potansiyel adaylara dağıtın ve sürece katılmaya teşvik edin.

Adaylar için:
Lütfen sürece girmek için tereddüt etmeyin. UIAA Başkanı olarak “Küresel Dağ Ağına” liderlik etmek bir ayrıcalık ve onurdur. Lütfen öz geçmişinizi ve motivasyon mektubunuzu 15 Nisan 2020’den önce TNC’ye 2020election@theuiaa.org adresine e-posta ile gönderin. Bu aşamada, federasyonunuzdan izin veya adaylık istemek henüz gerekli değildir. Adaylığınız kesin bir gizlilik içinde ele alınacaktır