Dağ Mihmandarlığı Kursu – Niğde

0
76

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 11-20 Eylül 2020 tarihleri arasında Niğde Aladağlar Mümtaz Çankaya Dağ Evi’nde “Dağ Mihmandarlığı Kursu” düzenlenecektir.

Aranan Şartlar (Dağ Mihmandarlığı Yönetmeliği Md. 5)

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az 25 yaşını bitirmiş olmak

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

d) Dağcılık sporcu lisansına sahip olmak,

e) 31/7/1999 tarihli ve 23772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağcılık Eğitimi Yönetmeliğine göre dağcılık eğitimlerini tamamlamış olmak, (İstisnai Şartlar Md.16 dan yararlanacaklar için gerekli değildir)

f) Arama Kurtarma eğitimlerini tamamlamış olmak,

g) Son 3 yıl içinde ilk yardım eğitimi verme yeterliliği bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından ilk yardım eğitimi aldığını belgelemek,

h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

i) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre haklarında altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

j) İngilizce, Fransızca veya Almanca yabancı dillerinin birinden KPDS, YDS, YÖKDİL veya ÜDS sınavlarından en az 50 puan veya Federasyon tarafından dağ mihmandarı eğitimi öncesinde Üniveriste tarafından düzenlenecek olan yabancı dil yeterlilik sınavından en az 70 puan almış olmak, (ÖSYM tarafından denklik verilen sınavlar geçerlidir)

k) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile mâlül, engelli olmadığını belgelemek.

Başvuru için Gereken Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. T.C. Kimlik Fotokopisi
 3. Lise/Üniversite Diploması Onaylı Sureti veya E-devlet çıktısı
 4. TDF Dağcılık Eğitimlerini Tamamlama Belgesi fotokopisi (Antrenör Belgesi ile başvuru yapmak isteyenlerin Antrenör Belgesi 2020 vizeli olması gerekir)
 5. Kulüp eğitimlerini tamamlayanlar için Kulüp Yazısı
 6. İlk Yardım Belgesi fotokopisi
 7. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet çıktısı olabilir)
 8. Ceza Almadığına Dair Belge (E-Devlet çıktısı olabilir)
 9. İlgili Yabancı Dil Durumunu Gösterir Belge  (Yabancı dil belgesi yoksa Yabancı Dil Sınavına girmek için talep dilekçesi)
 10. Dağ Mihmandarlığı yapabileceğini gösterir Sağlık Raporu
 11. Kursa katılım harcı 750₺ dekontu
 12.  2020 yılı vizeli Dağcılık Lisansı fotokopisi

Kurs Ücreti:

Kurs ücretini; Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı (Türk Ekonomi Bankası-TEB, Ulus Ankara Şubesi) İBAN No: TR32 0003 2000 0000 0060 7704 27 hesabına 750₺ olarak yatırılmalıdır.

 • Dağ Mihmandarlığı 2020 Eğitimi” açıklaması ile birlikte yatırmaları gerekmektedir.

İstisnai Durum

Dağ Mihmandarlığı Yönetmeliği Md. 16 kapsamında Federasyon eğitimini tamamlamayan adaylarda Md. 5’te belirtilen diğer belgeleri Federasyona iletmeleri gerekmektedir. Federasyonca kurulacak komisyon tarafından incelenecek olan  belgeleri uygun olanlar Dağ Mihmandarlığı Kursu’na Yönetmelik gereği kabul edilecektir.

Başvuru

Tüm adaylar Md. 5’te belirtilen belgeleri, kapalı bir zar içerisinde 04 Eylül 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Federasyona şahsen yada kargo ile iletmeleri gerekmektedir.  Postada yaşanabilecek gecikmelerden ötürü Federasyonumuz sorumlu değildir. 

Not: Geçerli bir yabancı dil puanı olmayan tüm adaylar için 10 Eylül 2020 Perşembe günü yabancı dil yeterlilik sınavı Üniversite tarafından yapılacaktır. Sınavdan başarılı olanlar kursa kabul edilecektir.