EKOLOJİK OKURYAZARLIK SEMİNERİ

0
361

ZEYTİN OKULU

EKOLOJİK OKURYAZARLIK SEMİNERİ

17 Mart 2020 Salı

 

Çağımızda karşı karşıya olduğumuz en önemli sorunlardan birisi, sürdürülebilir yaşam biçimlerini ve bu yönde faaliyet gösteren toplulukları tasarlamak, hayata geçirebilmektir. Sürdürülebilirlik; gerek doğayla/gezegenimizle kurulan ilişkide gerekse sosyal ve ekonomik anlamda “iyi” bir yaşam tasarımına ilişkin toplumsal tahayyüldeki temel değerlere ve pratiklere işaret etmektedir. 2015 yılında kabul edilen ve gelecek on beş yıl içinde (2030 yılına kadar) tüm ülkelere yönelik sürdürülebilir bir kalkınma yol haritası oluşturan küresel hedefler de benzer şekilde ekonomik, sosyal ve ekolojik boyutları içermektedir. İnsanlık, Gezegen, Adalet ve Barış değerlerini ön plana çıkaran bu kapsamlı küresel anlaşmanın temel sloganı “hiç kimsenin geride bırakılmayacağıdır!”

 

Küresel hedeflerin uluslararası gündemin genel çerçevesini oluşturmasından bu yana; Birleşmiş Milletler kurumları,  sivil toplum örgütleri, yerel belediyeler, çeşitli eğitim kurumları gibi aktörlerce yürütülen sürdürülebilirlik için eğitim girişimleri artarak devam etmektedir.

Ekolojik okuryazarlık da bir sürdürülebilir yaşam eğitimidir ve sürdürülebilirliğin ekolojik boyutuna odaklanmaktadır. Doğanın, yeryüzünde hayatı milyarlarca yıldır mümkün kılan ekolojik süreçlerinin temel işleyiş prensiplerini öğretmeyi ve bu süreçlerle uyumlu olabilecek yaşam biçimleri tasarlayıp hayata geçirilebilmesi için ilham vermeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Bu seminer bir okuryazarlık eğitimi olarak; insanların doğanın kendine özgü dilini anlamalarını, yaşamalarını dolayısıyla doğayla zedelenmiş olan ilişkinin ve iletişimin yeniden hayata geçirilmesini hedeflemektedir. Ekolojik sistemlerin işleyiş ilkelerini ve gezegenimizin kritik sınırlarını kavramış, bunları sürdürülebilir topluluklar oluşturmak için kullanan ve doğayla uyumlu yaşamayı ilke edinmiş kişiye  ekolojik okuryazar denmektedir

Karaburun Zeytin Okulu eğitmenleri, son dört yıldır, ekolojik okuryazarlık eğitimi ve seminerlerini çeşitli kuruluşlara ve her düzeyden ve yaştan katılımcılara yönelik olarak devam ettirmektedir. Ekolojik okuryazarlık ekibi olarak Prof. Dr. R. Funda Barbaros, Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili,  Dr. Özge Kozal, Dr. Pınar Börü ve Selin Tunçer tarafından verilen seminerlerde,  insan-doğa etkileşimi, süregelen ekolojik sorunlar ve olası çözümler, bu doğrultudaki uluslararası gündem gibi konular ele alınmaktadır. Aynı zamanda ekoloji boyutunun da ötesine geçilerek,  katılımcıların gerek bireysel yaşamlarını gerekse kent yaşamını kavrayışlarında yeni bakış açıları kazanmaları ve böylelikle “iyi yaşamın” olanaklarına dair ufkun ve yaratıcılığın gelişmesi umut edilmektedir.

 

Türkiye Dağcılık Federasyonu

İzmir İl Temsilcisi

Siyami ÇETİN