TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU İZMİR İL TEMSİLCİLİĞİ 2019 EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISI

0
327
Değerli Arkadaşlar.
Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir İl Temsilciliği 2019 Aralık ayı aylık olağan toplantısı,
04 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 19.00 da
Kültürpark İzmir Sanat Oditoryum salonunda gerçekleştirilecektir.
Görüşülmesini istediğiniz konuları 02 Aralık 2019 Pazartesi saat 17.00 ye kadar tdfizmirtemsilciligi@gmail.com adresine iletmenizi ve toplantıda kulübünüzün temsilinin sağlanması konusundaki desteğinizi rica ederim.
Siyami ÇETİN
Federasyon Temsilcisi
GÜNDEM
TOPLANTI ADRESİ
Fuar
İzmir Sanat Oditoryum Salonu
Kültürpark / İZMİR